Ψηφιακές ακτινογραφίες

Ψηφιακές ακτινογραφίες παντός τύπου
με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
στο ακτινολογικό μας ιατρείο.

Περισσότερες παροχές

  • Ψηφιακές πανοραμικές

    – Ψηφιακές πανοραμικές
    – Ψηφιακές κεφαλομετρικές
    – Ψηφιακές ακτινογραφίες μασητήρων (Bitewing)

  • Υπόλοιπες εξετάσεις

    Εξετάσεις στο 2ο ιατρείο Γεωργιάδου 26: Μαγνητική τομογραφία, Αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, 3D Μαστογραφία…