Ψηφιακές πανοραμικές

 • Ψηφιακές πανοραμικές
 • Ψηφιακές κεφαλομετρικές
 • Ψηφιακές ακτινογραφίες μασητήρων (Bitewing)

Περισσότερες παροχές

 • Ψηφιακές ακτινογραφίες

  Ψηφιακές ακτινογραφίες
  παντός τύπου
  με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
  στο ακτινολογικό μας ιατρείο.

 • Υπόλοιπες εξετάσεις

  Εξετάσεις στο 2ο ιατρείο Γεωργιάδου 26: Μαγνητική τομογραφία, Αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, 3D Μαστογραφία…