Μάθετε για το Planmeca ProMax 3D για CBCT
στο Ακτινολογικό εργαστήριο Δρακωτός Γ. Αντώνιος

Οι αξονικές τομογραφίες κωνικής δέσμης εκτελούνται με νέο μηχάνημα της εταιρείας PLANMECA ProMax 3D Classic το οποίο τοποθετήθηκε σε ένα ιδιαίτερα φιλικό και καλαίσθητο περιβάλλον.

Κύρια πλεονεκτήματα του ανωτέρω μηχανήματος αποτελούν:

Σάρωση ολόκληρης της άνω και κάτω γνάθου με μία μόνο λήψη με ευρύ πεδίο θέασης FOV (8Χ11)εκ.
Επιλογή σάρωσης (Ultra Low Dose) με ιδιαίτερα χαμηλή δόση ακτινοβολίας (μειωμένη κατά 75-80%) μικρότερη της τυπικής πανοραμικής!!!*
Νέα επιλογή ενδοοδοντολογίας με ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση (75μm voxel size) για ανάδειξη των μικρότερων λεπτομερειών (πχ κάταγμα).
Προσομοίωση τοποθέτησης εμφυτεύματος μέσω της βιβλιοθήκης η οποία περιλαμβάνει τις γνωστότερες εταιρίες και τύπους εμφυτευμάτων.
Φιλικό μη κλειστοφοβικό μηχάνημα κατάλληλο και για ΑΜΕΑ.
Παροχή του νέου εξελιγμένου προγράμματος Planmeca Romexis5 το οποίο είναι κοινό σε όλα τα προγράμματα των υποειδικοτήτων της οδοντιατρικής και όλα τα μηχανήματα της εταιρίας.

Τύποι εξετάσεων:

1. 3D CBCT

  • άνω και κάτω γνάθου (8χ11)εκ., (8χ8)εκ. και (140χ105χ80)εκ.
  • άνω ή κάτω γνάθου (5χ11)εκ. και (5χ8)εκ.
  • περιοχική (5χ8)εκ. και (5χ5)εκ.

2. 2D

  • Πανοραμική
  • Κεφαλομετρική πλάγια και κατά μέτωπο
  • Κροταφογναθικών αρθρώσεων
  • Ιγμορείων άντρων

*Planmeca Ultra Low Dose:

Κατά την εκτέλεση εξέτασης 3D CBCT άνω και κάτω γνάθου (8χ8)εκ. έχει υπολογισθεί ότι με την συνήθη επιλογή (Normal Mode) ο εξεταζόμενος λαμβάνει δόση ακτινοβολίας περίπου 38μSv ενώ με τη χαμηλή δόση (Ultra Low Dose Mode) λαμβάνει περίπου 10 μSv!!! (75% λιγότερη), όταν η μέση δόση σε στάνταρτ 2D πανοραμική υπολογίζεται σε περίπου 15 μSv. Το ανωτέρω πρωτόκολλο κρίνεται ιδανικό σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μέγιστη ανάλυση της εικόνας όπως στην περίπτωση τοποθέτησης εμφυτευμάτων ή ορθοδοντικής μελέτης ενώ δε συνιστάται σε περιπτώσεις ενδοοδοντολογίας όπου απαιτείται υψηλή ανάλυση εικόνας.

Τις ανωτέρω και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στο site www.planmeca.com