Τι είναι η Ακτινοδιαγνωστική ιατρική ειδικότητα

Τι είναι η Ακτινοδιαγνωστική ιατρική ειδικότητα

Ακτινοδιαγνωστική είναι μια σχετικά πρόσφατη ιατρική ειδικότητα που προέκυψε από το χωρισμό της παλιότερης ειδικότητας της ακτινολογίας. Οι…

Περισσότερα