Εξετάσεις 3D CBCT στη Λάρισα στο Ακτινολογικό Εργαστήριο ΔΡΑΚΩΤΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εξετάσεις 3D CBCT στη Λάρισα στο Ακτινολογικό Εργαστήριο ΔΡΑΚΩΤΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εξετάσεις 3D CBCT στη Λάρισα στο Ακτινολογικό Εργαστήριο ΔΡΑΚΩΤΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Οι εξετάσεις 3D CBCT (τομογραφία κωνικής δέσμης) είναι μία νέα απεικονιστική,…

Περισσότερα