Τρισδιάστατη Αξονική Τομογραφία οδόντων (CBCT) με 75% μικρότερη δόση ακτινοβολίας

Τρισδιάστατη Αξονική Τομογραφία οδόντων (CBCT) με 75% μικρότερη δόση ακτινοβολίας

Τρισδιάστατη Αξονική Τομογραφία οδόντων (CBCT) με 75% μικρότερη δόση ακτινοβολίας στο μηχάνημα Πανοραμικής Ακτινογραφίας στο my doctor. Αποδεδειγμένα χαμηλής δόσης 3D απεικόνιση οδόντων με το Planmeca Ultra Low Dose™

Περισσότερα